14/01/2014

Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )

Ngày 10/02/2014 Phòng Giáo vụ: Thông báo danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên hệ Liên thông […]
09/01/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa […]
08/01/2014

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp C13CN1-2-3-4, […]
07/01/2014

Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ II năm học 2013-2014 Kính gửi:     Các lớp sinh viên  ĐH, […]
02/01/2014

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học ghép học kỳ 2 năm […]
25/12/2013

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) Trung tâm Đào tạo Đại học Mở thông báo lịch thực hành […]
24/12/2013

Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 (24/12/2013 )

Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 Ngày 06/01/2014 Phòng Giáo vụ thông báo:  […]
13/12/2013

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013   Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông […]
10/12/2013

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức […]
05/12/2013

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009, hệ […]