12/11/2020

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
11/11/2020

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông      Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
09/11/2020

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020. Bao gồm: 1. Sinh viên đăng ký xét tốt […]
03/11/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa, cụ thể: – […]
02/11/2020

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D17DT và D18PT

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy khóa 2017 ngành điện-điện tử, khóa […]
28/10/2020

Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
26/10/2020

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2013-2014-2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Để chuẩn bị hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp của khóa 2013, 2014, 2015, 2016 theo kế hoạch đề […]
20/10/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, hai văn bằng kỳ I năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định […]
19/10/2020

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2020

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2020 và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên […]
17/10/2020

THÔNG BÁO V/v Tra cứu thông tin chia lớp, mã sinh viên khoá 2020

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Tân sinh viên D2020 cách thức tra cứu Tên lớp, Mã sinh viên của mình. Sinh viên truy […]