01/11/2012

Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012

Học viên CNBCVT thông báo Kế hoạch cấp bằng tốt nghiêp đợt 5 năm 2012 cho sinh viên đã được công nhân tốt nghiêp tháng […]
26/10/2012

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012 Ngày 30/11/2012: Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên […]
08/10/2012

Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương (8/10/2012 )

Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương         Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, môn […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013 Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 của các lớp học lại riêng (đợt 1) […]
13/09/2012

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2 – Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 […]
15/08/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011

Phòng giáo vụ &công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010, 2011 […]
14/08/2012

Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5

Phòng giáo vụ và công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Thực hành cơ sở của các lớp đại học chính quy […]
14/08/2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 […]
14/08/2012

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012) Ngày 24/8/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]