25/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Thay đổi lịch thi các […]
23/04/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên các hệ, các khóa chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (CSHĐ, tháng 3/2013)

23/04/2013 Phòng GV&CTSV thông báo, phổ biến danh sách 969 sinh viên các hệ, các khóa chưa được xét thi, công nhận tốt nghiệp và các học […]
23/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014 Phòng Giáo vụ thông báo lịch thi phòng […]
18/04/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014 […]
15/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014 Phòng Giáo vụ thông […]
10/04/2014

Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014 (các lớp C11)

Kính gửi:          – Khoa Viễn thông 1 – Khoa Công nghệ Thông tin 1 – Khoa Tài chính – Kế toán 1 – Khoa […]
04/04/2014

Thông báo: Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi Hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi Hệ Cao đẳng chính […]
31/03/2014

Thông báo: V/v Thay đổi lịch Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành VT, CN

Ngày 10/04/2014: Phòng Giáo vụ thông báo:  Cập nhật bảng điểm toàn khóa tính đến 10/04/2014 cụ thể sinh viên Download file đính kèm. Mọi thắc […]
21/03/2014

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009

Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009   Căn cứ kế hoạch và thông báo […]
20/03/2014

Thông báo V/v: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT)

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, […]