26/05/2010

Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước

Số: 91/GV&CTSV. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với những sinh […]
17/05/2010

Thông báo thu nợ học phí kỳ 2: ’09-’10 (lần cuối)

Thông báo của phòng KTTC – Học viện, ngày 17/5/2010 – Hạn thu học phí và đối chiếu hoc phí đợt cuối từ ngày 18/5/2010 […]
10/05/2010

Thông báo về việc xét tốt nghiệp và điều kiện dự thi tốt nghiệp cho hệ ĐH Văn bằng 2 và Cao đẳng chính quy

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo về việc xét điều kiện TN cho hệ ĐH Văn bằng 2 ngành ĐT-VT (B207VT) […]
10/05/2010

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp D06

Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập của các lớp Đại học chính quy khóa 2006 như trong file kèm theo (File kèm). Thông […]
07/05/2010

Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010

Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010 (24/7/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại học kỳ 2 […]
07/05/2010

Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]
06/05/2010

Danh sách, TKB cac lop hoc lại tháng 5-2010 (đợt 2 năm học 2010-2011)

(19/5/2010), phòng GV&CTSV thông báo về Danh sách, TKB các lớp học lại đợt tháng 5/2010 như sau: – Danh sách sinh viên + Nguyên […]
05/05/2010

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07 Lịch thi lại các lớp cao đẳng khoá 07 tải về tại đây
29/04/2010

Danh sách sinh viên các khóa 2006-2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010 theo quyết định số 257/QĐ-GV&CTSV, […]
29/04/2010

Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo. Phòng Kinh tế tài chính thông báo việc đối chiếu […]