Thông báo: Trả lời thắc mắc về việc hủy đăng ký học kỳ phụ năm học 2013-2014

Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa 2013)
16/06/2014
Thông báo: V/v: Tổ chức kỳ thi phụ năm học 2013-2014 cho các lớp hệ tín chỉ
18/06/2014
Show all

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Ngày 10/06/2014 Phòng Giáo vụ đã ra thông báo số 82/TB-GV về việc Hủy đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2013-2014. Tuy nhiên một số bạn sinh viên bị hủy đăng ký có thắc mắc về vấn đề đăng ký. Học viện giải đáp như sau:

1-Các trường hợp đăng ký sai quy định (vượt quá số môn học, đơn vị học trình được phép đăng ký) đều bị hủy kết quả đăng ký và không xem xét xử lý.

2- Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận và giải quyết, xử lý đối với các trường hợp bị các sai xót trong quá trình đăng ký: Sai tên môn, sai số đơn vị học trình, đăng ký nhầm môn, đăng ký trùng môn…(làm đơn tại bộ phận 1 cửa trước 17/06).

Hiện nay, Phòng Giáo vụ đang phối hợp với các Khoa để xây dựng và bố trí thời khóa biểu cho các lớp. Trên cơ sở các lớp và thời khóa biểu bố trí được, Phòng Giáo vụ sẽ xin ý kiến Lãnh đạo Học viện để có hướng xử lý đối với các trường hợp đăng ký sai theo hướng ưu tiên các sinh viên năm cuối, sinh viên đã bị (hoặc thuộc diện) ngừng học…

Ngoài ra trong tháng 7/2014, Phòng Giáo vụ cũng sẽ có thông báo về việc đăng ký học ghép lớp trong học kỳ 1 (2014-2015) cho các sinh viên.

Các ý kiến thắc mắc sinh viên làm đơn tại bộ phận giao dịch 1 cửa – Phòng Giáo vụ ; Hoặc gửi email trực tiếp đến qldt@ptit.edu.vn; SĐT 0438547797 để được giải đáp (Chỉ dành cho các sinh viên thắc mắc theo điều 2).

Trân trọng!