16/12/2014

Thông báo: V/v Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp (D11KT,QT; L13KT,QT)

Phòng Giáo vụ thông báo:           Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp của các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy khóa […]
11/12/2014

Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Phòng Giáo vụ thông báo (966/QĐ-HV)              Ngày 31/12/2014 Học viện có quyết định bổ sung cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm […]
11/12/2014

Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Phòng Giáo vụ thông báo (966/QĐ-HV)   Ngày 31/12/2014 Học viện có quyết định bổ sung cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm […]
03/12/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt Tháng 12/2014

Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên mới đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2014 (D10 và các khóa trước […]
02/12/2014

Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014 Kính gửi:          Sinh viên các lớp […]
27/11/2014

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp đợt T12/2014

Học viện thông báo: LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Hệ ĐH CQ khoá 2010-2015, hệ ĐH VLVH khoá 2010-2015 và các hình thức đào tạo […]
25/11/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học   Kính gửi:    Các lớp sinh viên khóa 2014           Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học […]
19/11/2014

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013

THÔNG BÁO Về việc: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 để phổ biến và triển khai các kế hoạch, […]
18/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp L13CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
11/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]