11/09/2015

Thông báo: V/v cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016   Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh […]
11/09/2015

Thông báo: Danh sách lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp sinh viên (tạm thời ) Khóa 2015 và thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm […]
09/09/2015

Danh sách viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 9/2015 cho các đối tượng: – Sinh […]
09/09/2015

Thông báo V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 18/09/2015 Công bố kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép cùng khóa 2015, cụ thể […]
07/09/2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 14/09/2015 Điều chỉnh lịch thi các […]
04/09/2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015 Phòng giáo vụ thông báo: Bảng điểm toàn khóa xét […]
03/09/2015

Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông

THÔNG TIN Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại […]
02/09/2015

Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/11/2015 Cập nhật  điều chỉnh phòng học môn học giải tích 1, danh sách sinh viên các lớp môn […]
31/08/2015

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên, căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ […]
31/08/2015

Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT).

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kế toán,                        Quản trị kinh doanh khóa 2011 – 2015                   Căn cứ […]