25/04/2020

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh TKB môn Truyền thông marketing tích hợp (MAR1314 nhóm 01,02,03) và Quản trị thương hiệu (MAR1328 nhóm 03) […]
21/04/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 kinh tế chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ thông báo: – Danh sách sinh viên  sinh viên D16 kinh tế (D16KT, D16IMR, D16PMR, D16QTDN, D16TMDT, D16TT) chuyển hình thức thực […]
14/04/2020

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp Các lớp: d16 quản trị kinh doanh, kế toán, marketing và truyền thông đa phương tiện

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D16 QTKD, Kế toán, Marketing, TT ĐPT Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]
13/04/2020

Thông báo: V/v V/v: Triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2019-2020) của Học viện. Học viện đã phối […]
09/04/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
08/04/2020

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, truyền thông đa phương tiện khóa 2016

Kính gửi:   – Các lớp sinh viên ĐHCQ các ngành Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT –   Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 các ngành Marketing, […]
23/03/2020

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020, cụ thể các sinh […]
22/03/2020

Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống QLĐT đã cập nhật thời khóa biểu và ID phòng học các lớp học trực tuyến bắt đầu […]
21/03/2020

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực […]
20/03/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện. Học viện thông báo […]