13/01/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện   Học […]
12/01/2015

Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014

THÔNG BÁO Về việc: Phát bổ sung thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các […]
07/01/2015

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015 […]
06/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
31/12/2014

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 ngành […]
26/12/2014

Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015)

Ngày 22/12/2014: Phòng Giáo vụ Thông báo: + Điều chỉnh các môn học của các lớp sinh viên cao đẳng khóa 2014 (phụ lục 2 […]
25/12/2014

Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 09/03/2015 THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng […]
23/12/2014

Thông báo: Về việc Về việc thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) (23/12/2014 )

Học viện thông báo:   Thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) của sinh viên các khóa, hệ tại […]
23/12/2014

Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014           […]
16/12/2014

Thông báo: V/v Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp (D11KT,QT; L13KT,QT)

Phòng Giáo vụ thông báo:           Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp của các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy khóa […]