17/07/2012

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên […]
17/07/2012

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy Phòng Giáo vụ và […]
12/07/2012

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3 Theo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 môn thi […]
03/07/2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012 Phòng Giáo vụ & Công tác […]
02/07/2012

Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông năm 2012, Kết quả thi lần 1 và lịch thi lần 2 các lớp BSKT (Cập nhật : 5/9/2012) (2/7/2012 )

Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông năm 2012, Kết quả thi lần 1 và lịch thi lần 2 các lớp BSKT (Cập nhật : […]
27/06/2012

Thông báo: Thay đổi phòng học các lớp học lại hè (Kể từ ngày 27/06/2012) (27/6/2012 )

Thông báo: Thay đổi phòng học các lớp học lại hè (Kể từ ngày 27/06/2012) Theo thời khóa biểu học lại hè bắt đầu học […]
26/06/2012

Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Ngày 20/06/2012, Tiểu ban xét thi và tốt nghiệp – Cơ sở Hà Nội của Học viện đã họp và xét điều kiện dự thi […]
26/06/2012

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) Phòng Giáo vụ […]
24/06/2012

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT Trung tâm KT & ĐBCLGD thông […]
20/06/2012

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp L11(đợt 1)

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp L11(đợt 1) Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần […]