12/09/2013

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) […]
27/08/2013

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013

27/8/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo […]
22/08/2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 22/8/2013, phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch thi lần 2 […]
22/08/2013

Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các lớp hệ liên […]
20/08/2013

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9

29/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với […]
14/08/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 14/8/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 […]
31/07/2013

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012 31/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:  Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH […]
30/07/2013

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp D08 và C09VT đã học, thi trả nợ tốt nghiệp

30/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV […]
14/07/2013

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Bổ sung)

15/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo Cập nhật danh sách sinh viên được cấp học bổng (bổ sung) KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho […]
26/06/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 24/06/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Điều chỉnh kế hoạch thi lần […]