09/05/2024

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ I năm học 2024-2025

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2020 (ngành kỹ thuật), 2021, 2022, 2023 […]
02/05/2024

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2023-2024 đã được Lãnh […]
25/04/2024

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2024 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
25/04/2024

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
24/04/2024

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
24/04/2024

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2024 các ngành khối Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 04/2024. Phòng Giáo […]
22/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2021 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Căn cứ thông báo số 52/TB-GV ngày 01/04/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện- […]
19/04/2024

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 4, Học kỳ 2 – năm học 2023-2024 (đợt tháng 5/2024)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
17/04/2024

Thông báo V/v: Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1 – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN – VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN – CÁC […]
17/04/2024

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022

Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi […]