Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ĐHCQ ngành QTKD – KTDT

Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa 2010-2014 (D10KT)
03/06/2014
Thông báo V/v: Tổ chức học lại môn GDQP,AN
05/06/2014
Show all
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ĐHCQ ngành QTKD – KTDT
Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần của các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điện tử cụ thể như sau:

——————————-
– Bảng điểm các lớp ngành QTKD khóa 2011, cập nhật ngày 30/6/2012,

– Bảng điểm các lớp ngành QTKD khóa 2010, cập nhật ngày 30/6/2012,

– Bảng điểm các lớp ngành QTKD khóa 2009, cập nhật ngày 3/07/2012,

——————————-
– Bảng điểm các lớp ngành KTDT khóa 2011, cập nhật ngày 30/6/2012,

– Bảng điểm các lớp ngành KTDT khóa 2010, cập nhật ngày 30/6/2012,

– Bảng điểm các lớp ngành KTDT khóa 2009, cập nhật ngày 30/6/2012,

——————————-
– Bảng điểm các lớp ngành QTKD – KTDT khóa 2008, cập nhật ngày 18/6/2012,
——————————-

Ghi chú: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi thắc mắc về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ về Trung tâm KT & ĐBCLGD phòng 110 nhà A1 HVCNBCVT, số điện thoại: 0433501828 vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.

4/6/2012