08/10/2021

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

Phòng Giáo vụ thông báo các tài liệu hướng dẫn cho sinh viên đầu khóa học – Khóa tuyển sinh năm 2021. Các nội dung […]
07/10/2021

Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên

1- Một số chính sách của nhà nước về học phí và tín dụng đối với sinh viên  trích quy định đào tạo đại học […]
07/10/2021

Thông tin về các đơn vị trong Học viện và cơ sở đào tạo Hà Nội

KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  1. Tên trường: – Tên tiếng Việt : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – […]
07/10/2021

Hướng dẫn thủ tục hành chính, Các mẫu biểu sinh viên thường sử dụng

I- LỊCH TIẾP SINH VIÊN PHÒNG/TRUNG TÂM CHỨC NĂNG  1. Phòng Giáo vụ: Giải quyết các vấn đề liên quan tới: danh sách lớp; kế […]
07/10/2021

Khung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy khóa 2021

1. Yêu cầu về chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: a) Về Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Đối với mỗi chương trình đào […]
07/10/2021

Quy chế đào tạo tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021

Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021) […]
30/12/2020

Thông báo V/v: Ban hành kế hoạch và tiến trình học tập từ khóa 2019 của các khối ngành CNTT, ATTT, CNĐPT, KTĐT, ĐTVT

Phòng Giáo vụ công bố kế hoạch và tiến trình học tập cho sinh viên ĐHCQ từ khóa 2019, cụ thể như sau: Ban hành […]
12/08/2015

Thông báo: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016 (12/8/2015 )

Thông báo: Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch Xét Tốt nghiệp và Cấp bằng Tốt nghiệp năm học 2015-2016 Phòng giáo vụ thông báo:          […]
11/09/2014

Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) (11/9/2014 )

Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) Học viện thông báo: Kế hoạch đào tạo, tiến trình học […]
11/09/2014

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện Học viện thông báo: Quy định đào tạo đại […]