20/04/2021

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2, kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định […]
19/04/2021

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy các khóa […]
16/04/2021

Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp và Tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng tháng 4 (đợt 1) […]
16/04/2021

Thông báo: Kết quả đăng ký các lớp chuyên ngành sinh viên ĐHCQ khóa 2018 QTKD, Marketing và CNTT

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2018 […]
15/04/2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021; Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập […]
15/04/2021

Thông báo Về việc: Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
12/04/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức tư vấn về đào tạo lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2020

Ngày 22/03/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ […]
12/04/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021.

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ các khóa 2016 trở về trước Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của […]
12/04/2021

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán và TTĐPT Căn cứ vào tiến trình học tập thực tế của sinh viên […]
09/04/2021

Kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Học viện ban hành kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 đối với các sinh viên hệ đại […]