22/01/2015

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 Phòng Giáo vụ thông báo Lịch thi các lớp cao đẳng chính quy […]
20/01/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:        Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2010 hệ ĐHCQ:            1. Danh […]
15/01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Học viện thông báo: Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm Sinh […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015

Phòng Giáo vụ thông báo:            Ngày 28/01/2015:           – Cập nhật danh sách đã đăng ký chính thức đã được phê duyệt.           – Bổ […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện   Học […]
12/01/2015

Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014

THÔNG BÁO Về việc: Phát bổ sung thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các […]
07/01/2015

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015 […]
06/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]