Thông báo về Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa của cơ sở đào tạo Hà Nội
09/06/2014
Thông báo V/v: Hủy đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2013-2014
11/06/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015

          Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2014-2015 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2010, 2011, 2012, 2013; Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa 2013;

          Căn cứ Quyết định 278/QĐ-HV ngày 10/04/2014 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành mức thu học phí; thu học lại, thi lại; thu khác từ đào tạo năm học 2014-2015 và các mức chi phí tại Học viện,

           Học viện thông báo Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015 như sau:

1.      Mức thu học phí

Áp dụng theo Quyết định 278/QĐ-HV ngày 10/04/2014 của Giám đốc Học viện (Phụ lục kèm theo)

2.      Các khoản thu khác

+ Tiền KTX (đối với sinh viên ở KTX B2 và B5): 170.000đ/sv/tháng x 5 tháng = 850.000 đồng/sv

+ Tiền BHYT (theo quy định hiện hành của Nhà nước): 289.800đồng/sv.

3.      Thời gian thu: Từ ngày 11/08/2014 đến hết ngày 30/08/2014

4.      Địa điểm thu: Văn phòng Giao dịch Một cửa- Cơ sở đào tạo Hà Đông

           Sau ngày 30/08/2014, những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng, có xác nhận của địa phương và được Lãnh đạo Học viện phê duyệt sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

            Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán – Văn phòng giao dịch Một cửa để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166).

Toàn văn thông báo