14/03/2012

Thông báo: Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC cho sinh viên Học viện CNBCVT

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest) là kỳ thi lập trình lâu đời, lớn và có uy tín […]
14/03/2012

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng […]
14/03/2012

Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012  Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Cao […]
09/03/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2011-2012 của các lớp D11CQCN12 và D11CQPN12

Phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng  học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp D11CQCN12 […]
09/03/2012

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09 THÔNG BÁO           V/v: Lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 […]
02/03/2012

Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Khóa 2008 – 2009 -2010)

Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV công bố kết quả tổng hợp điểm môn học học kỳ […]
02/03/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012   Kính gửi:        Sinh viên […]
01/03/2012

Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Học viện thông báo Kế hoạch Thực tập, Thi và làm Đồ án-Khóa luận (ĐA-KL) tốt […]
27/02/2012

Thông báo: Cấp giấy CNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH chính quy D07

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng […]
27/02/2012

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 […]