12/04/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức tư vấn về đào tạo lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2020

Ngày 22/03/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ […]
12/04/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021.

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ các khóa 2016 trở về trước Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của […]
12/04/2021

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán và TTĐPT Căn cứ vào tiến trình học tập thực tế của sinh viên […]
09/04/2021

Kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Học viện ban hành kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 đối với các sinh viên hệ đại […]
07/04/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT Tiếng Anh của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021) Cụ thể […]
06/04/2021

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D20KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2021-2022, đối […]
01/04/2021

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán và TTĐPT Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Giáo vụ thông báo […]
22/03/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 03/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối […]
19/03/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Thực hiện theo thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2018 các ngành CNTT, QTKD, MR đăng ký […]
17/03/2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Kính gửi:  Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp D18QT, D18CNTT, D18MR Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập […]