15/10/2009

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên (15/10/2009 )

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên Ngày 18/09/2009, Giám đốc Học viện Công […]
15/10/2009

Thông báo điểm thi cao học đợt 2 và điểm chuẩn

Căn cứ vào kết quả thi tuyển và phương án xét tuyển đã được Hội đồng tuyển sinh Sau đại Học năm 2009 thông qua, […]
11/10/2009

Thông báo đổi phòng học các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2 (từ 12/10/2009)

Số: 132/GV&CTSV, ngày 07/10/2009 THÔNG BÁO V/v: Thay đổi phòng học của các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2     Kính gửi:           – Các giảng […]
11/10/2009

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) (11/10/2009 )

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) – Quy chế này quy định đào tạo […]
11/10/2009

Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 (11/10/2009 )

Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 Phòng GV&CTSV thông báo danh sách phân nhóm sinh viên […]
11/10/2009

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 […]
11/10/2009

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 […]
11/10/2009

Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 1- Danh sách sinh viên theo quyết định […]
06/10/2009

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)

Ngày 29/9/2009, Giám đốc Học viện đã ký quyết định số 742/QĐ-GV&CTSV về việc cấp học bổng cho 345 sinh viên theo kết quả học […]
06/10/2009

Danh sách khen thưởng năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)

Ngày 29/9/2009, Giám đốc Học viện đã có các quyết định số 748, 749/QĐ-GV&CTSV về việc khen thưởng cho 194 sinh viên có thành tích […]