Thông báo V/v: Tổ chức học lại môn GDQP,AN

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ĐHCQ ngành QTKD – KTDT
04/06/2014
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa của cơ sở đào tạo Hà Nội
09/06/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học lại môn GDQP,AN

Kính gửi:            Các lớp sinh viên đại học, cao đẳng chính quy

 

Căn cứ Quy chế, quy định đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện về việc xét và công nhận tốt nghiệp: sinh viên phải có chứng chỉ GDQP,AN.

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013 -2014 của Học viện. Căn cứ công văn số 41/GDQP ngày 25/5/2014 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I về việc học GDQP,AN hè 2014.

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học lại môn Giáo dục quốc phòng, an ninh như sau:

1.      Đối tượng:

Sinh viên các khóa đã tham gia học GDQP, AN tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng 1 nhưng còn nợ học phần (Các sinh viên bị kỷ luật, tự ý nghỉ học không có lý do trong thời gian học tại Trung tâm GDQP sẽ không được bố trí học lại đợt hè năm 2014).

2.      Thời gian, địa điểm:

–          Thời gian học: Từ 12/7/2014 đến 01/8/2014.

–          Địa điểm: Trung tâm GDQP Hà Nội 1 – Chương Mỹ – Hà Nội.

3.      Kinh phí:

Các sinh viên được bố trí học lại sẽ phải tự đóng học phí học lại, các khoản lệ phí theo quy định của Trung tâm GDQP Hà Nội 1.

Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại tại Văn phòng giao dịch một cửa – Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014.

Những sinh viên được bố trí học lại sẽ tập trung tại Hội trường số 1 vào lúc 16h00 ngày thứ 5, 19/6/2014 để nghe hướng dẫn, phổ biến về kế hoạch của đợt học.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

 

Toàn văn thông báo