15/08/2022

Thông báo V/v: Các môn học thay thế ngành CNTT và Viễn thông hệ Đại học chính quy khóa 2015 đến 2018

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học chính quy các khóa 2015,2017,2017 và 2018. Do điều chỉnh chương trình đào tạo, một số môn […]
29/07/2020

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện

Khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và kiến thức […]