27/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
24/02/2014

Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV

Kính gửi:    Sinh viên các lớp D09 và L11 đợt 2                     Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng […]
19/02/2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 Ngày 19/02/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lớp […]
11/02/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/2/2014 )

Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Danh sách […]
14/01/2014

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1   Căn cứ kế hoạch và […]
14/01/2014

Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )

Ngày 10/02/2014 Phòng Giáo vụ: Thông báo danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên hệ Liên thông […]
09/01/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa […]
08/01/2014

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp C13CN1-2-3-4, […]