14/07/2013

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Bổ sung)

15/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo Cập nhật danh sách sinh viên được cấp học bổng (bổ sung) KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho […]
26/06/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 24/06/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Điều chỉnh kế hoạch thi lần […]
20/06/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013) 24/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: […]
17/06/2013

Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.

17/6/2013 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin niên khoá 2010 – 2013 đã được […]
14/06/2013

Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (14/6/2013 )

Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 14/6/2013, phòng GV&CTSV thông báo:   – […]
07/06/2013

Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013

Thông báo số 95/TB-GV&CTSV, ngày 10/6/2013 của phòng Gv&CTSV: Kính gửi:    Sinh viên các khóa đã học, thi trả nợ tốt nghiệp đợt thi tháng […]
07/06/2013

DS tập thể, cá nhân SV được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học ky 1 (12-13)

7/6/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo 1/ Danh sách tập thể, cá nhân sinh viên được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học kỳ 1 […]
20/05/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1) Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 […]
20/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính […]
17/05/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012 17/05/2012 Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần […]