28/01/2015

Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (Các […]
28/01/2015

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đối với […]
22/01/2015

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 Phòng Giáo vụ thông báo Lịch thi các lớp cao đẳng chính quy […]
20/01/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:        Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2010 hệ ĐHCQ:            1. Danh […]
15/01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Học viện thông báo: Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm Sinh […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015

Phòng Giáo vụ thông báo:            Ngày 28/01/2015:           – Cập nhật danh sách đã đăng ký chính thức đã được phê duyệt.           – Bổ […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện   Học […]
12/01/2015

Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014

THÔNG BÁO Về việc: Phát bổ sung thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các […]