12/11/2013

Danh sách sinh viên không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân năm học 2013-2014

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2013 không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân (danh sách xem file). Đề […]
01/11/2013

Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (1/11/2013 )

Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp chuyên […]
14/10/2013

Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012

14/10/2013, Thực hiện kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập của sinh viên các lớp hệ tín chỉ (phiên ngày […]
12/09/2013

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) […]
27/08/2013

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013

27/8/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo […]
22/08/2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 22/8/2013, phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch thi lần 2 […]
22/08/2013

Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các lớp hệ liên […]
20/08/2013

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9

29/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với […]
14/08/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 14/8/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 […]
31/07/2013

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012 31/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:  Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH […]