04/06/2012

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của Học viện. * Khi nộp học phí, sinh viên nộp cùng các khoản tiền sau: […]
04/06/2012

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012 Ngày 1 – 6 – 2012, Trung tâm KT & ĐBCLGD […]
01/06/2012

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 đợt 2

Phòng Kinh tế tài chính thông báo: Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2011-2012 (Kỳ thứ 4 của khóa học) các lớp hệ […]
30/05/2012

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012)

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012) Phòng Giáo vụ […]
29/05/2012

Thời khóa biểu học kỳ 4 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH CQ ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/ 2010

Phòng GV&CTSV thông báo: THỜI KHÓA BIỂU học kỳ 4 của các lớp liên thông cao đẳng lên đại học chính quy ngành CNTT và […]
29/05/2012

Thông báo tổng hợp kết quả học tập tới học kỳ 6 (các lớp C09 CĐCQ), học kỳ 4 (các lớp L10-Đợt 1 LT ĐHCQ)

 Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, dự kiến trong tuần từ 04/06-10/06/2012 Học viện sẽ xét điều kiện dự thi, làm ĐA/KL tốt nghiệp […]
29/05/2012

Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn các lớp ĐHCQ khóa 2008-2013

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2008-2013, Phòng  GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên […]
28/05/2012

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2007 và Cao đẳng chính quy trả nợ xong của CSĐT Hà Nội

1- Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2007 của Cơ sở đào […]
28/05/2012

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp ĐH-CĐ chính quy

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Học viện về thu nộp học phí, phí KTX, BHYT và kế hoạch đào […]
28/05/2012

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành ĐTVT

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần của các lớp đại học cao đẳng chính quy ngành Điện tử viễn thông cụ thể […]