01/09/2020

Thông báo: V/v Phòng chống dịch Covid-19 – Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Học viện thông báo: Ngày  01/09/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông đã họp […]
28/08/2020

Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối […]
28/08/2020

Thông báo: DSSV khóa 2015 trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét […]
24/08/2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020, cụ thể: 1. Đối tượng: Sinh viên các khóa đăng ký […]
14/08/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020) Cụ […]
13/08/2020

Thông báo: V/v Cập nhật lịch học online/offline kỳ phụ (hè) 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật lịch học online trên phần mềm Trans (đã sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2019-2020) học […]
12/08/2020

Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 (kèm theo). Đề nghị các bạn sinh viên căn cứ khung kế […]
10/08/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi lần 2, điểm kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa: điểm thi lần […]
05/08/2020

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021 (tháng 8/2020)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
29/07/2020

Thông báo hướng dẫn làm thủ tục vắng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trung tâm Khảo thí &ĐBCLGD thông báo: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện vv phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Khảo […]