07/01/2014

Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ II năm học 2013-2014 Kính gửi:     Các lớp sinh viên  ĐH, […]
02/01/2014

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học ghép học kỳ 2 năm […]
25/12/2013

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) Trung tâm Đào tạo Đại học Mở thông báo lịch thực hành […]
24/12/2013

Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 (24/12/2013 )

Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 Ngày 06/01/2014 Phòng Giáo vụ thông báo:  […]
13/12/2013

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013   Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông […]
10/12/2013

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức […]
05/12/2013

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009, hệ […]
03/12/2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 02/12/2013, Phòng Giáo vụ thông báo  Thực hiện […]
03/12/2013

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy – Khóa 2012-2014 […]