08/10/2021

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

Phòng Giáo vụ thông báo các tài liệu hướng dẫn cho sinh viên đầu khóa học – Khóa tuyển sinh năm 2021. Các nội dung […]
07/10/2021

Thông báo: Về việc cung cấp thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng hệ Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các ngành ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
07/10/2021

Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên

1- Một số chính sách của nhà nước về học phí và tín dụng đối với sinh viên  trích quy định đào tạo đại học […]
07/10/2021

Thông tin về các đơn vị trong Học viện và cơ sở đào tạo Hà Nội

KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  1. Tên trường: – Tên tiếng Việt : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – […]
07/10/2021

Hướng dẫn thủ tục hành chính, Các mẫu biểu sinh viên thường sử dụng

I- LỊCH TIẾP SINH VIÊN PHÒNG/TRUNG TÂM CHỨC NĂNG  1. Phòng Giáo vụ: Giải quyết các vấn đề liên quan tới: danh sách lớp; kế […]
07/10/2021

Khung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy khóa 2021

1. Yêu cầu về chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: a) Về Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Đối với mỗi chương trình đào […]
07/10/2021

Quy chế đào tạo tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021

Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021) […]
07/10/2021

Thông báo: Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh cùng với các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc Đăng […]
05/10/2021

Tra cứu thông tin sinh viên khóa 2023

Tra cứu
30/09/2021

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2021

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên […]