Thông báo: V/v: Tổ chức kỳ thi phụ năm học 2013-2014 cho các lớp hệ tín chỉ

Thông báo: Trả lời thắc mắc về việc hủy đăng ký học kỳ phụ năm học 2013-2014
16/06/2014
Thông báo: V/v Thu tiền lệ phí thi lại học kỳ II năm học 2013-2014 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng CQ khóa 2010, 2011, Liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2013
20/06/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức kỳ thi phụ năm học 2013-2014 cho các lớp hệ tín chỉ

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện, Phòng Giáo vụ và Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tổ chức kỳ thi phụ các môn của học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với các lớp hệ tín chỉ (khóa 2012, 2013) như sau:

I. Đối tượng dự thi:

1.      Sinh viên có đơn xin vắng thi hợp lý, đã được Trung tâm KT&ĐBCLGD tiếp nhận và giải quyết.

2.      Sinh viên nợ học phí không được dự thi kỳ thi chính nhưng sau đó đã hoàn thành việc nộp học phí của kỳ học đó.

3.      Các sinh viên các lớp niên chế (khóa 2011 trở về trước) học ghép cùng khóa 2012, 2013 thi chưa đạt lần 1 và chưa dự thi lần 2.

II. Thời gian thi: từ 04-15/08/2014.

III. Thủ tục cần thực hiện:

1.      Sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên làm đơn đề nghị được dự thi kỳ thi phụ (mẫu đơn kèm theo) và nộp cho Trung tâm KT&ĐBCLGD (Tầng G-A2). Riêng đối tượng thứ 2 phải có xác nhận đã nộp học phí của Phòng KTTC, đối tượng thứ 3 phải nộp lệ phí thi lại theo quy định.

2.      Thời gian tiếp nhận đơn từ: 20/06-15/07/2014.

3.      Sinh viên dự thi lại theo kế hoạch của Phòng Giáo vụ công bố (trong tháng 07/2014).

Chi tiết thông tin sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ và Trung tâm KT&ĐBCLGD.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các lớp sinh viên, các sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Lịch thi phụ khóa 2013
Kế hoạch phòng máy