28/05/2012

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2011 – 2012 các lớp liên thông L10 đợt 1

Trung tâm khảo thí và đảm bảo CLGD thông báo điểm thi lần 2 học kỳ 3 các lớp hệ liên thông Cao đẳng lên […]
28/05/2012

Điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp C09

Trung tâm KT & ĐBCL thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp hệ Cao đẳng chính […]
24/05/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012         Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần […]
24/05/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy     Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi […]
24/05/2012

Kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính […]
24/05/2012

Kế hoạch ôn tập, thi làm ĐA/KLTN các lớp liên thông ĐHCQ khóa 2010-2012 (Đợt 1)

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Liên thông […]
22/05/2012

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012)

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012) Phòng GV&CTSV […]
17/05/2012

Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic (17/5/2012 )

Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic TOEIC là viết tắt của Test Of English International Communication : là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế […]
17/05/2012

Chương trình đào tạo: Tin học văn phòng quốc tế eOffice (17/5/2012 )

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Tin học văn phòng quốc tế eOffice” (DÀNH CHO SINH VIÊN) Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc […]
17/05/2012

Chương trình đào tạo: Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA (17/5/2012 )

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA” (DÀNH CHO SINH VIÊN) Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) […]