27/12/2010

Học viện thông báo: 2 Nữ sinh viên CNTT tiêu biểu năm 2010

Ngày 21/12/2010, Trung tâm KHCN và Phát triển tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) đã có thông báo danh sách 35 sinh viên thuộc các […]
23/12/2010

Thông báo: thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và TCXH từ năm học 2010-2011

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và […]
21/12/2010

Danh sách sinh viên được khen thưởng trong phong trào HSSV và kỳ thi Olympic tin học sinh viên 2010

Ngày 21/12/2010, Học viện đã có các quyết định khen thưởng: – Khen thưởng 02 tập thể và 20 sinh viên có thành tích tiêu […]
17/12/2010

Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)

Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010) (17/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD từ ngày […]
02/12/2010

Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… (2/12/2010 )

Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… 1/Nghị định 49/2010/CP-NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ: […]
19/11/2010

Thông báo Danh sách sinh viên nợ học phí (16/11/2010)

Mặc dù đã nhắc nợ, gia hạn thu nợ học phí nhiều lần, nhưng tính đến ngày 16/11/2010, vẫn còn 183 sinh viên còn nợ […]
10/11/2010

Danh sách đội tuyển Olympic tin học sinh viên và ICM/ICPC của Học viện năm 2010

Ngày 08/11/2010, Học viện đã có quyết định số 933/QĐ-GV&CTSV thành lập Đoàn dự thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 19 […]
06/11/2010

Danh sách khen thưởng(tập thể, cá nhân), học bổng học kỳ 2 năm học 2009-2010

 Phòng GV&CTSV thông báo các danh sách khen thưởng: 1/ Danh sách 5 sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm học 2009-2010 (File kèm) 2/ […]
04/11/2010

Danh sách sinh viên nợ học phí (30-10-2010)

Phòng KTTC thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến ngày 30-10-2010) Danh sách sinh viên nợ học phí
02/11/2010

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010) (20/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 […]