13/11/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày 23/11/2015: Công văn Số: 97/CV-GV V/v: Đăng ký môn học kỳ II năm học 2015-2016 Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; […]
12/11/2015

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ […]
07/11/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Giải tích 1 khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo:          Điều chỉnh phòng học các lớp giải tích 1 khóa 2015, cụ thể như sau: Download file kèm, đề […]
05/11/2015

Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Học viện thông báo thay đổi địa điểm học tập của các lớp vào ngày thứ 7, CN […]
28/10/2015

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12DT; D13CN; D13PT Căn cứ chương trình đào tạo và […]
26/10/2015

Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015

THÔNG BÁO V/v: Trả thẻ BHYT cho sinh viên Kính gửi:  Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2015   Phòng Chính trị và […]
22/10/2015

Thông báo: V/v Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông

THÔNG BÁO  Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – học tập cho sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 tại […]
21/10/2015

Thông báo: chương trinh học bổng ươm mầm tài năng Samsung

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TÀI NĂNG SAMSUNG Dành cho sinh viên PTIT năm học 2015 – 2016 Chương trình học bổng 100% – […]
14/10/2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế […]
09/10/2015

Thông báo: Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v Điều chỉnh phòng học Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học năm 2015. Để đảm bảo kế hoạch học tập […]