02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy – Khóa 2011-2014 (C11) Thực hiện Kế hoạch […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa […]
26/11/2013

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp môn Triết học cho hệ chính quy Liên thông […]
19/11/2013

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11) 13/11/2013, Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
15/11/2013

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ 15/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch […]
12/11/2013

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) 10/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:       […]
12/11/2013

Danh sách sinh viên không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân năm học 2013-2014

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2013 không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân (danh sách xem file). Đề […]
01/11/2013

Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (1/11/2013 )

Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp chuyên […]
14/10/2013

Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012

14/10/2013, Thực hiện kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập của sinh viên các lớp hệ tín chỉ (phiên ngày […]
12/09/2013

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) […]