14/05/2020

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
14/05/2020

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ các Quyết định số 254/QĐ–GDQP-AN ngày […]
11/05/2020

Thông báo V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/05/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại […]
08/05/2020

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2019-2020; Căn […]
05/05/2020

Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)

Kính gửi:   – Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trung tâm dịch vụ – Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) – Phòng QLKH&HTQT (Trung […]
30/04/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch […]
29/04/2020

Thông báo: V/v Kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch […]
25/04/2020

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh TKB môn Truyền thông marketing tích hợp (MAR1314 nhóm 01,02,03) và Quản trị thương hiệu (MAR1328 nhóm 03) […]
21/04/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 kinh tế chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ thông báo: – Danh sách sinh viên  sinh viên D16 kinh tế (D16KT, D16IMR, D16PMR, D16QTDN, D16TMDT, D16TT) chuyển hình thức thực […]
14/04/2020

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp Các lớp: d16 quản trị kinh doanh, kế toán, marketing và truyền thông đa phương tiện

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D16 QTKD, Kế toán, Marketing, TT ĐPT Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]