16/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kế hoạch và thông […]
09/03/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh […]
09/03/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.   […]
04/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015           Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2014-2015 […]
04/03/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)              Thực hiện kế hoạch […]
12/02/2015

Thông báo V/v Bố trí lịch học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014(112/02/2015)

Phòng Giáo vụ thông báo: 27/05/2015 Thông báo điều chỉnh TKB các lớpTiếng anh Bậc 1/Bậc 2. Cụ thể sinh viên xem file đính kèm […]
10/02/2015

Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi)

Học viện thông báo:          Ngày 02 /02 /2015 Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số: 37 /QĐ-HV Quy định về tổ chức […]
06/02/2015

Thông báo: Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015 Kính gửi:        Các sinh viên các lớp […]
05/02/2015

Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 12/02/2015         Thông báo điều chỉnh phòng học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 cụ thể như sau: – Lớp […]
02/02/2015

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội   Kính gửi:   – CÁC KHOA […]