06/02/2015

Thông báo: Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015 Kính gửi:        Các sinh viên các lớp […]
05/02/2015

Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 12/02/2015         Thông báo điều chỉnh phòng học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 cụ thể như sau: – Lớp […]
02/02/2015

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội   Kính gửi:   – CÁC KHOA […]
28/01/2015

Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (Các […]
28/01/2015

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đối với […]
22/01/2015

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 Phòng Giáo vụ thông báo Lịch thi các lớp cao đẳng chính quy […]
20/01/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:        Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2010 hệ ĐHCQ:            1. Danh […]
15/01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Học viện thông báo: Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm Sinh […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]
14/01/2015

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015   Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày […]