26/09/2019

Thông báo: V/v Thu học phí và học lại kỳ I năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2019-2020; Căn […]
25/09/2019

Thông báo: V/v Hỗ trợ đăng ký học phần Tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật khóa 2015 và sinh viên ngành Kỹ thuật các khóa trước học lại

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Để hỗ trợ Sinh viên hoàn thành […]
20/09/2019

Thông báo: V/v Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
18/09/2019

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2015

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D15, L17 khối ngành kỹ thuật; lớp D15 ngành TTĐPT   Căn cứ kết quả học tập, […]
16/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D17 ngành CN ĐPT Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
16/09/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019. Các trường […]
13/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2015

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2015                     –   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 […]
12/09/2019

Thông báo V/v: Triệu tập sinh viên D18KT đăng ký chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA

  Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa TCKT1 về việc phân chuyên […]
12/09/2019

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm tiếng Anh đợt 1 – HK1 năm học 2019-2020 của khóa […]
11/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành KTĐT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]