19/03/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt T3/2014)

Học viện thông báo danh sách các sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2014. Cụ thể sinh viên download các file đính […]
18/03/2014

Thông báo: V/v Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 ngành Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

THÔNG BÁO Về việc Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]
10/03/2014

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
28/02/2014

Thông báo tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành

V/v: Tổ chức Tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành đối với sinh viên khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh […]
27/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
24/02/2014

Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV

Kính gửi:    Sinh viên các lớp D09 và L11 đợt 2                     Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng […]
19/02/2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 Ngày 19/02/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lớp […]
11/02/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/2/2014 )

Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Danh sách […]