05/11/2015

Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Học viện thông báo thay đổi địa điểm học tập của các lớp vào ngày thứ 7, CN […]
28/10/2015

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12DT; D13CN; D13PT Căn cứ chương trình đào tạo và […]
26/10/2015

Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015

THÔNG BÁO V/v: Trả thẻ BHYT cho sinh viên Kính gửi:  Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2015   Phòng Chính trị và […]
22/10/2015

Thông báo: V/v Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2015 tại Cơ sở Hà Đông

THÔNG BÁO  Tổ chức phổ biến kế hoạch giảng dạy – học tập cho sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 tại […]
21/10/2015

Thông báo: chương trinh học bổng ươm mầm tài năng Samsung

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TÀI NĂNG SAMSUNG Dành cho sinh viên PTIT năm học 2015 – 2016 Chương trình học bổng 100% – […]
14/10/2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế […]
09/10/2015

Thông báo: Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v Điều chỉnh phòng học Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học năm 2015. Để đảm bảo kế hoạch học tập […]
06/10/2015

Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌP XÉT, XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP Năm học 2014-2015 (Phiên họp ngày 30/9/2014 ) Thực hiện […]
01/10/2015

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề khóa 2015

THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng […]
01/10/2015

Thông báo: Thời khóa biểu Tiếng anh và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp CLC khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu lớp tiếng anh (A1.1; A1.2; A2.1) và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp […]