21/04/2022

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D19CN, D19QT, D19DPT, D19MR, D20DPT, D21ACCA

Căn cứ thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2022 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2019 các ngành: Quản trị […]
07/03/2022

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D21KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D21KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2022-2023, đối […]
28/05/2021

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng […]
06/04/2021

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D20KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2021-2022, đối […]
18/06/2020

Thông báo Về việc: Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy khóa 2017 các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 […]
16/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D17 ngành CN ĐPT Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
11/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành KTĐT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
22/08/2019

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2019 và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Giáo vụ thông […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành CNTT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
27/05/2016

Danh sách phân lớp chuyên ngành D13CN (27/05/2016)

Phòng Giáo vụ thông báo:         Danh sách phân lớp chuyên ngành của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013, ngành công nghệ […]