25/12/2021

Thông báo: V/v Sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm […]
24/12/2021

Thông báo: V/v: Xử lý lỗi vi phạm đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022

  Kính gửi:      – Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020                        – Các lớp Sinh viên khóa 2018, 2019 và […]
24/12/2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 và điểm thi kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm thi học kỳ 2 và điểm thi kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021. Phòng Giáo […]
21/12/2021

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
21/12/2021

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung […]
16/12/2021

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện KTBĐ, các […]
16/12/2021

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo phía bắc

Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID19, Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang […]
13/12/2021

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 2, năm học 2021-2022

Kính gửi:     – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        – Giảng viên […]
09/12/2021

Thông báo V/v: Triển khai đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện – Khóa 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, […]
08/12/2021

Thông báo: Về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế của […]