23/03/2022

Thông báo V/v Ban hành Lịch thi lần hai học kỳ I năm học 2021-2022

Kính gửi:   Các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi […]
22/03/2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 (dự kiến)

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
22/03/2022

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 (khối kinh tế, TT ĐPT) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 4/2022)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
22/03/2022

Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
21/03/2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2022.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 17/03/2022 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 đối với […]
21/03/2022

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/03/2022

Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 2

Căn cứ kết quả đăng ký học giáo dục quốc phòng – an ninh, khai báo thông tin y tế, sức khỏe của sinh viên […]
19/03/2022

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 2 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Tính đến 9h00 ngày 19/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 2, còn nhiều sinh viên chưa đăng ký […]
17/03/2022

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 2

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]
16/03/2022

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2019 các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử; Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2020 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D19CN, D19DT, D19QT, D19MR và D20PT               Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập […]