11/09/2019

Thông báo VV: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy ban hành kèm […]
10/09/2019

Thông báo V/v: Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Khóa 2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
05/09/2019

Thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, D19CQPT02-B

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, và D19CQPT02-B đề nghị sinh viên truy cập hệ thống http://qldt.edu.vn để cập […]
30/08/2019

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 08/2019

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kinh tế                     (các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing) Căn […]
30/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập của sinh viên tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các […]
28/08/2019

Thông báo: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 05/09/2019: Bổ sung lịch thi môn: Nhập môn truyền thông (MUL1391) —————————————————————————————— Kế hoạch thi kỳ thi phụ học […]
28/08/2019

Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1 – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   […]
27/08/2019

Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước

Căn cứ thông báo số 129/TB-HV ngày 14/03/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại kỳ 2 năm 2018-2019; […]
22/08/2019

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2019 và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Giáo vụ thông […]
22/08/2019

Thông báo: Về việc đăng ký tiếng Anh tăng cường, ôn thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 2014

Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Học viện giao cho Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I về việc tổ chức các […]