19/05/2016

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (19/5/2016 )

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại […]
19/05/2016

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy,  niên khóa 2011-2016, khối ngành Kỹ thuật   […]
13/05/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo vụ thông báo:           Điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ […]
12/05/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (12/5/2016 )

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÒNG GIÁO VỤ Số: 52/TB-GV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; –           Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2013, 2014, 2015; […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
06/05/2016

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )

Học viện thông báo:           Danh sách phân lớp chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các sinh viên hệ đại học […]
04/05/2016

Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT

THÔNG BÁO V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT   Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13CNTT Thực […]
29/04/2016

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 24/06/2016 Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 […]
27/04/2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ năm học 2015-2016 các lớp Hệ Đại […]