17/10/2010

Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đại học năm 2010, nhập học ngày 25/9/2010

Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đại học năm 2010, nhập học ngày 25/9/2010 Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển […]
17/10/2010

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp, GCNTN, Bảng điểm và trả hồ sơ HSSV các lớp (tháng 10/2010)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên […]
17/10/2010

Thông báo thu (nợ) học phí học kỳ 1 năm học: ’10-’11

(01/10/2010), Phòng KT-TC thông báo thu nợ học phí học kỳ 1 năm học 2010-2011 như sau: Học viện thông báo lịch thu học phí kỳ I […]
17/10/2010

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học: 10-11 các lớp ĐH, CĐ khóa 2010

(27/9/2010), phòng GV&CTSV thông báo Thời khóa biểu chi tiết học kỳ 1 năm học 2010-2011 của khóa 2010. File TKB các lớp hệ đại […]
17/10/2010

Danh sách sinh viên năm học 10-11 của các lớp sinh viên khoá 2007, 2008 và 2009 (17/10/2010 )

Danh sách sinh viên năm học 10-11 của các lớp sinh viên khoá 2007, 2008 và 2009 Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm […]
17/10/2010

Danh sách BCS lớp, danh sách sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 2010 (17/10/2010 )

Danh sách BCS lớp, danh sách sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 2010 Thông báo số: 147/GV&CTSV ngày 28/9/2010 của phòng GV&CTSV […]
14/09/2010

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)  Ngày 14/9/2010 Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
30/08/2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại (thi lần 2) của các lớp […]