15/04/2010

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 tải về tại đây
15/04/2010

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông Lịch thi lại các lớp TCD06VT1,2 tải về tại đây
13/04/2010

Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCD05, TCD04 (trả nợ)

(12/4/2010). Phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp TCD05 (File kèm) […]
05/04/2010

Thông báo chi trả phụ cấp BCS lớp và học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10

(05/4/2010) Phòng GV&CTSV & phòng KTTC thông báo: – Phụ cấp BCS lớp: từ ngày 05/4 đến hết ngày 15/4/2010, mời đại diện Ban cán […]
31/03/2010

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]
24/03/2010

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07 (24/3/2010) – Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch và danh sách thực tập […]
23/03/2010

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 tải về tại đây
23/03/2010

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT
16/03/2010

Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )

Phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị của sinh viên Nguyễn Minh Hải (ngày sinh: 20/11/1988, mã SV: D02482) và sinh viên Mai Thành Nguyên […]
15/03/2010

Về việc cấp giấy chứng nhận TN tạm thời và bảng điểm cá nhân cho sinh viên.

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên trả hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng kết quả học tập […]