26/10/2016

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D13DT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                      Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13KTDT Căn cứ chương trình đào tạo và […]
07/10/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, […]
09/09/2015

Danh sách viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 9/2015 cho các đối tượng: – Sinh […]
02/06/2015

Kế hoạch hướng dẫn ôn tập đề cương và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán niên khóa 2011-2015

Ngày 02/06/2015 Phòng Giáo vụ thông báo: KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT […]
26/05/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Đông (Đợt tháng 6/2015)

Phòng Giáo vụ thông báo: Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh […]
12/05/2015

Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH […]
24/04/2015

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN, TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy […]
06/04/2015

Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:             –  Khoa Tài chính – Kế toán 1                                     – Khoa Quản trị Kinh doanh 1                   […]
06/04/2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]
04/03/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)              Thực hiện kế hoạch […]