01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06VT1,2

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp TCD06VT1. Tải về tại đây. Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD05

Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT2. Tải […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06QT1,2

Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp TCD06QT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp […]
01/12/2009

Bảng điểm các môn chuyên đề lớp B207VT

Bảng điểm các môn chuyên đề lớp B207VT. Tải về tại đây. 1/12/2009
23/11/2009

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 Trong tháng 10 và tháng 11/2009, Phòng GV&CTSV nhận […]
19/11/2009

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm học 2009-2010, trong tháng 9/2009, Học viện đã tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm […]
18/11/2009

Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3

Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3 Phòng GV&CSTV thông báo việc thay đổi […]
16/11/2009

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009) Phòng GV&CSTV thông báo lịch thi […]
14/11/2009

Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới học phí, chế độ chính sách (14/11/2009 )

Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới học phí, chế độ chính sách VII/ THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ […]
03/11/2009

Lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật: 09-11-2009)

Phòng GV&CTSV thông báo lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật ngày 09/11/2009). Thời khóa biểu học lại