16/10/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2023

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học […]
16/10/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi tiếng Anh các lớp Chất lượng cao khóa 2023 – học kỳ I 2023-2024

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi tiếng Anh; […]
11/10/2023

Thông báo: Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh cùng với các lớp Đại học chính quy khóa 2023

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc Đăng […]
11/10/2023

Thông báo: V/v: Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh – Khóa 2023 hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
10/10/2023

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2023-2024

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy các khóa […]
07/10/2023

Thông báo: Về việc triển khai đào tạo theo phương thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) đối với học phần Triết học Mác – Lênin thuộc học kỳ 1 năm học 2023-2024

– Căn cứ Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện – Căn cứ Thông báo kết luận số 1061/TB-HV ngày […]
04/10/2023

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023 đã được TT Khảo thí công bố. Phòng […]
02/10/2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
02/10/2023

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp D20VT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20VT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2020 ngành Kỹ […]
29/09/2023

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Chất lượng cao (CLC) từ ngày 02/10/2023

Kính gửi:       – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn                          – Các Trung tâm: Đào tạo quốc tế; Dịch vụ; Đào tạo BCVT1 […]