15/03/2010

Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa học khoa ’04-’09

Phòng giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa […]
11/03/2010

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước Ngày 11/3/2010, phòng […]
10/03/2010

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các lớp, các khóa

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp các lớp, các khóa như sau (việc cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, […]
09/03/2010

Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).

Phòng GV&CTSV thông báo bổ sung, điều chỉnh TKB các môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp D07DT1 […]
09/03/2010

Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009

Thông báo số: 38/TB-GV&CTSV, ngày 10/3/2010 của Phòng GV&CTSV Nội dung thông báo như sau: THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức học tập môn […]
08/03/2010

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh Nghị định số 116/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/07/2007 quy định về giáo […]
07/03/2010

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp năm 2010 (CSHĐ)

(06/3/2010) Để giúp các lớp sinh viên nắm được kế hoạch thực tập và tốt nghiệp trong năm 2010, phòng GV&CTSV công bố kế hoạch […]
24/02/2010

Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)

Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08) (24/02) Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi lại […]
23/02/2010

Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009

Phòng GV&CTSV thông báo lịch thực hành, danh sách phân nhóm sinh viên thực hành môn Vật lý 1 học kỳ 2 năm học 2009-2010 […]
22/02/2010

Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07

Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07 Lịch thi của các […]