26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I các lớp khoá 06

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 06 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09 xem và tải file tại đây  
24/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy (24/10/2009 )

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy Ngày 19/10/2009, Bộ GD&ĐT đã có Thông […]
24/10/2009

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 (24/10/2009 )

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 Danh sách các sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 […]
22/10/2009

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên (22/10/2009 )

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên […]
22/10/2009

Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến)

Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến) Phòng GV&CTSV công bố lịch thi lại tháng 12/2009 của lớp D06QTKD. Xem, tải chi […]
22/10/2009

Danh sách Ban cán sự các lớp khóa 2009 (22/10/2009 )

Ngày  /10/2009, Giám đốc Học viện đã có QĐ số /QD…. về việc STT Họ và tên Chức danh Lớp Ghi chú 1 Hoàng Anh […]
21/10/2009

Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) (21/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) Quy chế này quy định việc […]
21/10/2009

Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) (21/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) Quy chế này quy định việc tổ chức đào tạo, thi kiểm tra […]
21/10/2009

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD khóa D2005

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2005 (D05) và các lớp đại học văn bằng 2 khóa 2007 B207) […]