05/12/2009

Kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ CQ (CSHĐ)

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ chính quy  tại Cơ sở đào tạo […]
05/12/2009

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT Ngày 04/12/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của […]
05/12/2009

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
04/12/2009

Bảng điểm lần 2 các môn chuyên đề- B207VT

Điểm môn học lần 2 các môn chuyên đề lớp B207VT. Tải về tại đây 4/12/2009
03/12/2009

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009. Phòng GV&CTSV thông báo việc thay đổi hình thức thi của lớp C07HTTT như […]
03/12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại : – Lớp đại học […]
01/12/2009

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3 Phòng GV&CTSV thông báo miễn học và thi môn […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06VT1,2

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp TCD06VT1. Tải về tại đây. Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD05

Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT2. Tải […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06QT1,2

Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp TCD06QT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp […]