06/05/2010

Danh sách, TKB cac lop hoc lại tháng 5-2010 (đợt 2 năm học 2010-2011)

(19/5/2010), phòng GV&CTSV thông báo về Danh sách, TKB các lớp học lại đợt tháng 5/2010 như sau: – Danh sách sinh viên + Nguyên […]
05/05/2010

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07 Lịch thi lại các lớp cao đẳng khoá 07 tải về tại đây
29/04/2010

Danh sách sinh viên các khóa 2006-2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010 theo quyết định số 257/QĐ-GV&CTSV, […]
29/04/2010

Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo. Phòng Kinh tế tài chính thông báo việc đối chiếu […]
27/04/2010

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06 (24/7/2010), Phòng GV&CTSV thông báo – Lịch thi của các lớp học lại hè 2010 (thi từ ngày 03/8/2010) […]
17/04/2010

Danh sách khen thưởng (tập thể, cá nhân) học kỳ 1:’09-’10 (Cơ sở Hà Đông)

(16/4/2010). Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1 năm học 2009-2010 của sinh viên và tập thể các lớp, ngày 14/4/2010, […]
15/04/2010

Thông báo về việc cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân lớp C06TCQT

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân toàn khóa và trả hồ sơ sinh viên cho […]
15/04/2010

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ) (15/04/2010), Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi (lần 1) học kỳ 2 năm học 2009-2010 như […]
15/04/2010

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 tải về tại đây
15/04/2010

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông Lịch thi lại các lớp TCD06VT1,2 tải về tại đây