31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
30/08/2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại (thi lần 2) của các lớp […]
26/08/2010

Hướng dẫn sinh viên thủ tục ngừng học, thôi học năm 2010

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và trên cơ sở xét kết quả năm học 2009-2010, Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu các […]
02/08/2010

Quyết định chuyển lớp, chuyển ngành học cho sinh viên ngành Kế toán và QTKD (2/8/2010 )

Quyết định chuyển lớp, chuyển ngành học cho sinh viên ngành Kế toán và QTKD Ngày 02/8/2010, Giám đốc Học viện đã có quyết định […]
19/07/2010

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học:’10 -’11 (Các lớp khóa 07, 08 và 09)

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên: Kế hoạch năm học 2010-2011 và Thời khóa biểu […]
18/07/2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010 TT Khảo thí & Đảm […]
17/07/2010

Lịch sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011

Phòng GV&CTSV thông báo việc sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011 tại Cơ sở đào tạo Hà đông và việc bố trí […]
16/07/2010

Kế hoạch năm học 2010-2011 (tại Cơ sở Hà đông)

Toàn văn bản kế hoạch năm học 2010-2011     TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT […]
12/07/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
28/06/2010

Thông báo mời lĩnh tiền chính sách, trợ cấp xã hội kỳ 2 năm:’09-’10.

(28/6/2010), phòng KTTC thông báo: Từ 28/6/2010, mời những sinh viên thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học […]