Tin mới

19/04/2024

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 4, Học kỳ 2 – năm học 2023-2024 (đợt tháng 5/2024)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
17/04/2024

Thông báo V/v: Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1 – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN – VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN – CÁC […]
17/04/2024

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025 và kế hoạch công tác năm 2024 của Học viện, – Căn cứ chương trình […]
12/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)

Căn cứ thông báo số 30/TB-GV ngày 29/02/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: Quản trị […]
08/04/2024

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
15/08/2022

Thông báo V/v: Các môn học thay thế ngành CNTT và Viễn thông hệ Đại học chính quy khóa 2015 đến 2018

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học chính quy các khóa 2015,2017,2017 và 2018. Do điều chỉnh chương trình đào tạo, một số môn […]
12/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)

Căn cứ thông báo số 30/TB-GV ngày 29/02/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: Quản trị […]
17/04/2024

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025 và kế hoạch công tác năm 2024 của Học viện, – Căn cứ chương trình […]
19/03/2024

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]