Tin mới

15/09/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét miễn học -miễn thi các học phần tiếng Anh của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021, […]
14/09/2020

Thông Báo: Xử lý kết quả đăng ký môn học, học kỳ 1 (2020-2021) đối với các sinh viên hệ ĐHCQ còn nợ học phí từ học kỳ 2 (2019-2020) trở về trước – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 532/TB-HV ngày 24/07/2020 về kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về […]
10/09/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện Sinh viên hệ […]
10/09/2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2020

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy     Căn cứ Kế hoạch số 637/KH-KT&ĐBCLGD ngày 08/09/2020 của Học viện về […]
08/09/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ quyết định số 646/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 14/8/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
15/09/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét miễn học -miễn thi các học phần tiếng Anh của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021, […]
13/08/2020

Thông báo: V/v Cập nhật lịch học online/offline kỳ phụ (hè) 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật lịch học online trên phần mềm Trans (đã sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2019-2020) học […]
24/08/2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020, cụ thể: 1. Đối tượng: Sinh viên các khóa đăng ký […]
10/08/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi lần 2, điểm kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa: điểm thi lần […]
10/09/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện Sinh viên hệ […]
27/07/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020

Học viện thông báo: Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng qua tài khoản học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]