Tin mới

03/12/2020

Thông báo Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2017 các ngành kinh tế (D17QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR) và hệ Đại học khóa 2017 ngành Truyền thông Đa phương tiện (D17TTĐPT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
03/12/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, lớp riêng học kỳ I năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
30/11/2020

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 11/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ các Khóa đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020   Căn cứ kết quả họp Hội đồng […]
30/11/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2017-2021 ngành kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông đa phương tiện

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, – Căn cứ chương trình […]
26/11/2020

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi các lớp sinh viên […]
16/10/2020

Tra cứu thông tin sinh viên khóa 2020

*Thông tin đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo, hệ thống email của Học viên sẽ được thông báo sau. Sinh viên cân nhắc […]
26/11/2020

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi các lớp sinh viên […]
03/11/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa, cụ thể: – […]
30/11/2020

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 11/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ các Khóa đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020   Căn cứ kết quả họp Hội đồng […]
19/11/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]