06/04/2022

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2018

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2018 Thực hiện […]
05/04/2022

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kinh tế được xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2022 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm của khóa 2018 khối ngành kinh tế, ngành truyền […]
01/04/2022

Thông báo: V/v Cập nhật TKB học kỳ 2 năm học 2021-2022 khóa 2018, 2021 (từ ngày 4/4/2022 đến 10/4/2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 2018, 2021; Theo thông báo số […]
26/03/2022

Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 3

Căn cứ kết quả đăng ký học giáo dục quốc phòng – an ninh, khai báo thông tin y tế, sức khỏe của sinh viên […]
26/03/2022

Thông báo: Các bước sinh viên vào Trung tâm học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2021

Bước 1: Trước khi sinh viên vào trung tâm – Phòng ĐT&QLSV làm tổ chức biên chế theo tiểu đội, trung đội, đại đội và […]
26/03/2022

Thông báo: V/v Xử lý một số sinh viên học lớp GDQP-AN đợt 2 – nhóm lớp 3 gửi ảnh không phải là kết quả test covid

Phòng Giáo vụ thông báo: Sau khi kiểm tra các ảnh chụp kết quả test, phiếu xét nghiệm… của sinh viên phát hiện 1 số […]
26/03/2022

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 3 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Tính đến 9h00 ngày 26/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 3, còn nhiều sinh viên chưa đăng ký […]
24/03/2022

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 3

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]
24/03/2022

Thông báo: V/v Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện Kết luận của Ban Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tuần 12/2022; Học viện thông báo thời gian quay trở […]
23/03/2022

Thông báo V/v Ban hành Lịch thi lần hai học kỳ I năm học 2021-2022

Kính gửi:   Các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi […]